Back to the top

Optocht inschrijven

INSCHRIJVEN OPTOCHT 2018:

SELECTEER EERST DE OPTOCHT
================================
[wpgdprc "Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website."]

CS DE PEELSTREKELS, ZONDAG 11 FEBRUARI 2018.

Fijn dat u inschrijft en deelneemt aan de onze Carnavalsoptocht 2018. Naast het Reglement Carnavalsoptocht van De Peelstrekels, wat u vindt op onze website www.peelstrekels.nl/optocht , geeft deze bijlage u praktische informatie over:
– Aanvang optocht en afhalen startnummers
– Opstellen voor aanvang
– De route
– De prijzen en bekendmaking van de winnaars
– Alcohol en geluid voor en tijdens de optocht
Verder vragen we dit jaar uw speciale aandacht voor het voorkomen van zgn.  gaten in de optocht.

1. Aanvang optocht en afhalen startnummer

De start van de optocht is zondag 11 februari 2018 om 13.30 uur. De eerste deelnemer staat opgesteld voor cafe Gasterij Keijzer, Spoorlaan 15-17, 5751 JM in Deurne.
Uw startnummer kunt u afhalen op vrijdag 09 februari 2018 tussen 17.00 – 18.00 uur, bij Beijers Groente en Fruit, Stationsstraat 11, 5751 HA Deurne

2. Opstellen voor aanvang

Wagens
De wagens moeten om 12.30 uur opgesteld staan in de Tramstraat, voor zijstraat Romeinstraat, ivm een controle door leden van de optochtcommissie. De wagens rijden aan via de Stadhoudersweg/Liesselseweg. Bestuurder(s) en contactpersoon dienen dan aanwezig te zijn.

Alle deelnemers staan om 13.00 uur opgesteld en wel als volgt:
Kinderen: Spoorlaan (voor de ingang van Gasterij Keijzer) en verder richting Stationsplein/Tramstraat
Volwassenen: Tramstraat, voor kruising met Emmalaan/Stationsplein en verder in Romeinstraat

3. De route

Start bij Gasterij Keijzer (Spoorlaan), daarna rechtsaf de Stationsstraat in. Rechtdoor en oversteken bij kruising met Heuvelstraat/Lage Kerk. Stationsstraat vervolgen richting Markt. Aan de Markt linksaf richting Visser. Aan het einde van de Visser rechtsaf naar Kruisstraat. Einde optocht is op de splitsing Kruisstraat-Kerkstraat-Haageind. De wagens rijden vervolgens rechtdoor naar Haageind. Overige deelnemers kunnen rechtsaf de Kerkstraat in en daarna via de Lindenlaan hun weg vervolgen.
Om hinderlijke gaten voor het publiek te vermijden worden groepen die interactie met het publiek hebben, verzocht de interactie bij voorkeur lopen/rijdend uit te voeren. De afstand met de voorganger mag nooit meer dan 40 meter bedragen. Rijd/loop ook niet te dicht op de voorganger maar houdt minimaal 10 meter afstand.

4. Prijzen en prijsuitreiking

Alle deelnemers aan de kinderoptocht (tot en met de basisschool) ontvangen een medaille en certificaat. Ook begeleiders van deze kindergroepen ontvangen een medaille (aantal begeleiders vermelden op inschrijfformulier). Onderweg is er voor de kinderen een traktatie.
Voor de volwassenen zijn er geldprijzen beschikbaar. Naast de categorieprijzen is er een publieksprijs. Een wisselbeker is te winnen voor de 1e plaats van de categorie Grote groep.
Ook is er een mottoprijs beschikbaar. Het motto 2018 is: “ZONDER BLIKKE OF BLOZE”.
De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de optocht plaats op de Markt in Deurne.

5. Alcohol

De optocht is geheel alcoholvrij. Deelnemen aan de optocht betekent dat u geen alcohol mag nuttigen of bij u mag dragen. Personen die dronken zijn worden door de optochtcommissie van CS De Peelstrekels van deelname uitgesloten.

6. Geluid

De maximale geluidbelasting tijdens het trekken van de optocht mag niet meer bedragen dan 90 dB(A) en 105 dB(C), gemeten op een afstand van 1 meter van de geluidsbron. Dit ter beoordeling aan de jury (Aandachtspunten deelnemers aan carnavalsoptochten gemeente Deurne van Januari 2016)
Voor alle deelnemers geldt: deelname aan de optocht is voor eigen risico

Voor vragen over de optocht kunt u terecht bij:
secretariaat C.S. de Peelstrekels

Postbus 269
5750 AG Deurne

optocht@peelstrekels.nl
www.peelstrekels.nl

C.S. de Peelstrekels 2018/2019