Commissie: Historie & Archief

Doel van deze pagina is om de rijke geschiedenis van de Peelstrekels in beeld te brengen. We zijn zeer dankbaar voor alle attributen, foto’s en mooie verhalen die ons hiervoor ter beschikking zijn gesteld. 

Heeft u thuis nog iets liggen wat op deze pagina thuishoort, of zijn er verhalen die niet verloren mogen gaan voor de generaties na ons, dan zijn wij hier nog steeds zeer in geïnteresseerd. Neem hiervoor contact op met Vorst Ivan (06-28274444). 

Deze pagina wordt constant ge-update met nieuwe feiten, verhalen en leuke foto’s, kijk eens wat vaker op deze pagina.

INHOUDSOPGAVE:
1) De oorsprong van carnaval
1a) Drie zotte dagen
2) De Peelstrekels
3) Ceremoniemeester
3a) De Nar
4) De onthulling
5) Inauguratie
5a) Prinselijke ketting
5b) Scepter
5c) Stichtingsscepter
5d) Stichtingsscepter
5e) Stichtingsmedaille
5f) Steek van de Prins
6) Dansgarde
7) De optocht
8) Het prinsendiner
9) De Prinsengarde
10) Fidele Heide aus Lobberig
11) Van vereniging naar stichting
11a) Concept statuten uit 1974
12) Het wapenschild
13) De stempel
14) Vlaggen en vaandels
15) Carnaval vieren doe je samen
16) Sleutel afhalen
17) Sleutel terug brengen
18) De bel van Harrie Goossens
19) ‘n echte Peelstrekel
20) Peelstrekeltje
21) De map van Cor van den Broek
22) Carnavalsattributen
23) Strekel of Strekelinneke

1) DE OORSPRONG VAN CARNAVAL

Public domain, via Wikimedia Commons

Carnaval is een van oorsprong katholiek feest dat vooraf gaat aan de periode van het vasten. Waarschijnlijk vindt het zijn oorsprong in het middeleeuwse Italië, waar het gemaskerd bal veel toeschouwers trok. Vanuit hier waaide het over naar andere delen van Europa.

De precieze oorsprong van het carnaval is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het feest afgeleid van soortgelijke heidense festijnen die al voor de verspreiding van het christendom plaatsvonden. Zo vertoont het carnaval veel overeenkomsten met de Romeinse Saturnaliën en Bacchanalia.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste middeleeuwse vieringen van Carnaval plaatsvonden in de steden van Italië. Met name het Venetiaanse Carnaval, het Carnavale, trok met haar optocht en gemaskerd bal ieder jaar veel toeschouwers. Vanuit Italië sloeg het feest over naar de buurlanden Spanje en Frankrijk, waarna het zich langzaamaan over de rest van Europa verspreidde. Het carnaval vond ieder jaar plaats vlak voor het begin van de vastentijd, de veertig dagen voor Pasen waarin christenen geen vlees mochten eten. Mogelijk stamt de naam van het feest dan ook af van de Latijnse uitdrukking carne vale, dat ‘vaarwel aan het vlees’ betekent.  Een andere verklaring is dat Carnaval een verbastering is van het Latijnse woord voor scheepswagen, carrus navalis, wat een verwijzing zou zijn naar de traditionele optochten tijdens het feest.  

Public domain, via Wikimedia Commons
Public domain, via Wikimedia Commons

Zowel in Limburg als in Brabant begint het carnavalsseizoen al op 11 november: ‘de elfde van de elfde’. Op die gekkendag maakt men namelijk het motto van dat jaar bekend en wordt Prins Carnaval officieel benoemd. Het cijfer elf heeft een bijzondere betekenis binnen het katholicisme, omdat het net voor het heilige getal twaalf komt, en dus symbool staat voor het imperfecte. Het getal staan dan ook bekend als het gekkengetal, een woord wat toevallig ook elf letters telt.

1a) DRIE ZOTTE DAGEN

In de begin jaren van de Peelstrekels werd Carnaval gevierd van Zondag tot en met Dinsdag. Ook wel de “drie zotte dagen” genoemd.

Tijdens deze dagen kon je jezelf verkleden zoals je wilde maar vooral ook gek doen. Een boerenkiel was erg populaire bij de mannen. De vrouwen gebruikte veel meer kleuren in hun kleding waardoor het een bonte bedoeling was tijdens de drie zotte dagen.

de optocht in Deurne centrum

2) DE PEELSTREKELS

Willy Geerts & Nellie Strijbosch
oprichter Willy Geerts

Willy Geerts (1911-1975) was de grote promotor van carnaval in Deurne en was een van de initiatiefnemers en oprichters van carnavalsvereniging De Peelstrekels. Hij richtte ook de Prinsengarde op. Daarnaast was hij de man die zorgde voor een vaste financiële basis voor de jaarlijkse viering van het carnaval door de oprichting van de kienclub. Tot de laatste dag van zijn leven was hij voorzitter en de man rond wie in die vereniging alles draaide. Vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging werd hij benoemd tot ere-Peelstrekel.

Op 28 september 1958 was Hein Smeets (1931-2004) op 27 jarige leeftijd een van de initiatiefnemers die een carnavals- vereniging oprichtten die later de naam De Peelstrekels kreeg.

Hij bleef dertig jaar lang actief lid waarvan prins in 1960 en in 1961 maar de meeste tijd als bestuurslid en vorst. Prins Hein I Smeets ontving de eremedaille van de Federatie Europese Narren (FEN), de Ere-Hosbengel, Ere-lid van de Ganzegatters uit Aarle-Rixtel  en werd benoemd tot Ere-strekel van de Peelstrekels.

Op 28 september 1958 nam een groep carnavalsvierders het initiatief om een carnavalsvereniging op te richten. Op dinsdag 7 oktober 1958 werd de oprichtingsvergadering gehouden in café-zaal Bekkers aan de Molenstraat.

De allereerste activiteit was een carnavalsfestijn op 11 november 1958. Voor deze nieuwe vereniging werd voor het bedenken van een naam een prijsvraag uitgeschreven.

Die avond werd door voorzitter Willy Geerts en naamgeefster Nellie Strijbosch-Martens de naam van de nieuwe vereniging onthuld. Na het voorstellen van de eerste raad van elf volgde een succesvolle bonte avond.

Medeoprichter Hein Smeets
ere medailles

Ria Smeets, de vrouw van Hein Smeets heeft vele bestuurs-documenten, fotomappen en medailles geschonken aan de Peelstrekels. De documenten en foto’s zijn van het eerste uur en geven ons meer inzicht in het verleden. Ook hebben wij ons archief met prinselijke onderscheidingen kunnen aanvullen. Wij zijn de familie Smeets zeer dankbaar voor deze collectie.

de eerste bezetting in 1958-1959
programma 1960

De structuur van de vereniging is in de loop der tijd niet veel veranderd. Er is een bestuur met een dagelijks bestuur. De Raad van Elf onder aanvoering van de Vorst en een Adjudant die zich bekommert om de materialen en het prinsenpaar. Het prinsenpaar wordt bijgestaan door zelfgekozen Secondanten, afkomstig uit hun persoonlijke kring. 

In voorbije jaren waren er ook een Nar en een Kleber. Een Kleber was de ceremoniemeester.

programma 1966

3) CEREMONIEMEESTER

Ceremonie-scpeter
Ceremonie-scpeter

De ceremonie-scepter werd gedragen door de ceremoniemeester, die o.a. bij het Klotgemul voorop liep om de artiesten naar het podium te begeleiden. De scepter is volledig uitgesneden en voorzien van een glanzende vernislaag.

De taak van ceremoniemeester is  lange tijd vervuld door Jochem Aarts (PR/CIE). Later werd dit overgenomen door Mark van den Boomen, in zijn uniform van het BTO (Bijzonder Tragisch Orkest). 

3a) DE NAR

In 1958 ging de vereniging met een Nar van start. Een Nar is de officiële grappenmaker van een vorst. De Nar kleedde zich vaak in een voor hem gemaakt pak, voorzien van zogenaamde narrenbellen. Soms droeg hij een staf, narrestok, zotskolf of Marot. Gerrit Schoonderbeek was de eerste Nar en op jonge leeftijd sloot Wim Kivits in 1960 ook aan. In 1983 zou Wim zelf als Prins over het Peelstrekelrijk heersen. De Nar kon mensen voor de gek houden zonder dat hij ervoor gestraft werd. Vandaag de dag werken de Peelstrekels niet meer met een Nar.

Nar van de Peelstrekels
Nar van de Peelstrekels
De eerste bezetting in 1958-1959 op foto

Zittend: Willy Verhofstad, Piet Goossens, Pietje van de Mortel, Gerrit Schoonderbeek, Sjef van den Eijnde en Harrie van de Kerkhof. 

Staand: Theo Scheepers, Pierre Schriks, Harrie Goossens, Hein Smeets (Vorst), Jan Bruggenwirth (Prins), Kees Vermulst, Piet Strijbosch en Wout Knijnenburg.

Prinsenfoto Hotel Goossens

4) DE ONTHULLING

Voorzitter Willy Geerts en de onbekende prins
onthulling van Prins Hein I in 1960

In 1960, tijdens de prinsonthulling van Prins Hein I, kozen de Peelstrekels ervoor om de prins onherkenbaar te maken door het plaatsen van “De kop” op het hoofd van de nog onbekende prins.

Na het opbouwen van spanning werd “de kop” van het hoofd afgehaald en was de prins bekend. Op deze wijze zijn later nog vele prinsen onthuld.

Vooraf vindt vaak het prinsenraden plaats, waarbij de inwoners van Deurne aan de hand van hints kunnen raden wie er dat jaar over het Peelstrekelrijk zal gaan regeren.  

Tegenwoordig verzorgen de laatste 5 prinsen vanuit de prinsengarde de prinsonthulling. Ze zijn hierbij vrij om te bepalen hoe de prinsonthulling gedaan wordt.

Wat echter nooit zal veranderen, is de spanning in de zaal bij de prinsonthulling, waarbij alles draait om die ene belangrijke vraag: wie wordt de volgende Prins der Peelstrekels? 

5) INAUGURATIE

Nadat de prins onthuld is vind de inauguratie plaats. Vaak in bijzijn van de Burgemeester van de Gemeente Deurne. De prins krijgt een cape, zijn steek, de scepter, de prinselijk ketting en de stichtingsmedaille, waarna hij welkom wordt geheten door de voorzitter als lid van de Peelstrekels. 

Daarna leest de nieuwe Prins der Peelstrekels zijn Proclamatie voor en maakt hij zijn carnavalsmotto bekend.

a) PRINSELIJKE KETTING

Prinsenketting Peelstrekels
Peelstrekel stempels zijn pas veel later toegevoegd

Dit is de prinselijke ketting van de Peelstrekels. Deze ketting stamt uit 1958 en werd in 1959 voor het eerste gedragen door Jan Bruggenwirth, de eerste Prins der Peelstrekels. Iedere Prins na hem heeft deze ketting gedragen. 

De Peelstrekel stempels die je op de prinselijke ketting ziet zijn pas veel later toegevoegd.

b) SCEPTER

gemaakt door Sis de Veth

De allereerste scepters werden gemaakt door Sis de Veth. Volledig uit hout gesneden, voorzien van gekleurde linten en belletjes, afgewerkt met een kanten kraag. Deze scepter is privé-bezit van voormalig Prins Harry Kuijpers. 

Ton van Poorten (1930-2008) was een andere scepter-maker uit de Walsberg. Zijn technische talenten heeft Ton ook aangewend als beeldhouwer. Het Deurnese kerkbestuur en carnavalsverenigingen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Hij maakte ondermeer scepters voor de carnavalsprinsen en een prachtig beeld voor het Sint-Jorisgilde.

Bron: DeurneWiki

Ton van Poorten heeft iedere scepter die hij gemaakt heeft vastgelegd op foto. Deze heeft hij samen met de nodige instructies overgedragen aan Theo Sanders uit Veldhoven, toen Ton zijn werk om gezondheidsredenen neer moest leggen. 

De eerst scepter die door Theo gemaakt is, was die van Prins Hein I in 2007. Hein was politieagent en kreeg een scepter die hem op het lijf geschreven was. Inmiddels is ook Theo in 2019 op respectabele leeftijd gestopt met het maken van scepters.

Tegenwoordig krijgt de Prins tijdens Rondom de Prins zijn gepersonaliseerde scepter aangeboden door familie en vrienden. Omdat er steeds minder vaklieden zijn die in staat zijn om op ambachtelijke wijze een scepter ter vervaardigen, wordt het echter steeds moeilijker om deze traditie in stand te houden.

Theo Sanders uit Veldhoven
gemaakt door Theo Sanders uit Veldhoven
Scepter Prins Hein I 2007

c) STICHTINGS-SCEPTER

vanaf 1979
Stichting-scepter vanaf 1979

In 1979 is deze scepter in gebruik genomen door de Peelstrekels. In 1980 is de scepter verbouwd er zijn er delen bijgekomen zoals de ronde bol. Tot 2009 is deze stichtingsscepter in gebruikt geweest. In dit jaar is de scepter kapot gegaan en is er een nieuwe aangeschaft.

Maar een prins heeft toch zijn eigen scepter? Vaak wel ja, die krijgen de prinsen van familie en/of vrienden. Maar tijdens de prinsenfoto maken heeft de prins nog geen eigen scepter, dan wordt de scepter van de Stichting gebruikt. 

Op de prinsenfoto’s zie ik ook ander scepters voorbij komen? Klopt, of de foto is later gemaakt of de prins had zelf een scepter laten maken. Goed voorbeeld kunnen wij zien bij Prins Neel I de 13e prins der Peelstrekels. Cor Keeren heeft een stoffeerderij en had een stoel op zijn scepter laten maken.

d) STICHTINGS-SCEPTER

scepter in 2023
scepter in 2023

e) STICHTINGSMEDAILLE

De stichtingsmedaille en de Peelstrekels pin voor nieuwe leden

f) STEEK VAN DE PRINS

De prins van de Peelstrekels kiest zijn eigen steek. De prins mag hier wel flink tijd voor reserveren want hij heeft de keuze tussen tientallen modellen. een honderdtal verschillende kraaltjes, linten, belletjes en versierselen. De steek wordt helemaal met de hand gemaakt volgens de maten en wensten van de prins. Een prins kan ervoor kiezen om zijn eigen naam in de steek te laten stikken.

 In de steek komen koningsfazantenveren:

 • De prins 3 veren van 1.3m.
 • De vorst 2 veren van 1.3m
 • De adjudant 1 veer van 1.3m
Steek Prins Thijs I 2022-2023

6) DANSGARDE

Dansgarde Peelstrekels
Dansgarde Peelstrekels

Van oorsprong stamt het gardedansen af van het ‘Mariekedansen’. Ondanks de Slavische invloeden vermoedt men dat de dansmariekes oorspronkelijk uit Frankrijk komen. Zo zouden aan het einde van de 18e eeuw, begin 19de eeuw jonge dames de soldaten op hun legertochten in vooral Frankrijk, maar ook Duitsland hebben vergezeld. Zij stonden met hun dansoptredens in voor ontspanning en plezier binnen het legerkorps. Zij dansten daarbij voor de ‘garde’, vandaar het latere gardedansen. Als tegenprestatie zorgden het leger voor het levensonderhoud. Rond het midden van de vorige eeuw ontstond in het Rijnland en rondom Keulen de gewoonte om de spot te drijven met deze legerofficieren en hun opgedirkte dames. De zogenoemde ‘prinsen’ beelden de legerofficieren uit, die van de militaire groet ‘Alaaf’ maakte en de dansende marketenders werden vanaf toen ‘dansmariekes’ genoemd. 

Het moderne gardedansen heeft niets meer te maken met dit verleden. Al is het wel zo dat in Duitsland rondom de carnaval nog hier en daar de voormalige marketenders te bespeuren zijn.

De dansgarde van de Peelstrekels gaan mee naar recepties en zijn bij vele activiteiten aanwezig waar ze regelmatig een spetterend optreden geven.

Dansgarde Peelstrekels
Dansgarde Peelstrekels

7) DE OPTOCHT

Eerste prinsenwagen 1960
Eerste reglement optocht

Eerste Prins van de Peelstrekels Jan Bruggenwirth stond erop dat er in Deurne een optocht zou plaatsvinden. Burgemeester Roefs zag dat niet zo zitten.Toch is de optocht er gekomen. Dit is de eerste prinsenwagen voor de Peelstrekels die meedoet aan de optocht in 1960. De eigenlijke winnaar van de eerste optocht is afkomstig uit Venray maar deze krijgt de prijs niet omdat ze niet van Deurne zijn.

8) HET PRINSENDINER

De prins van de peelstrekels bood aan het complete bestuur en aan alle leden van de raad van elf een diner aan. Wat er op het menu stond werd door de prins zelf gekozen. Voor de aanwezigheid en als aandenken werden door alle leden een handtekening gezet op de menukaart. De chipolata pudding was erg in trek. Bekijk hieronder enkel voorbeelden. 

9) DE PRINSENGARDE

Op carnavalsdinsdag om 00:00 tijdens de pop verbranden is het carnavalsseizoen ten einde. Met nog 1 activiteit te gaan de sleutel terug brengen naar de Burgemeester op het gemeentehuis van Deurne.

Op Prinsjesdag verzamelen de prinsengarde zich om op ludieke wijze de nieuwe prins toe te laten tot de Prinsengarde. Meestal vraagt de Prinsengarde een prestatie van de nieuwe Prins. Daarna behoort de Prins tot de Prinsengarde, krijgt hij de Prinsengarde onderscheiding, een strik en een jas.  

popverbranden 1960
originele prinsengarde logo
huidige prinsengarde logo
Lid van de Prinsengarde 1960
Lid van de Prinsengarde 1961

10) FIDELE HEIDE AUS LOBBERICH

In een uitwisselingstraject tussen Fidele Heide uit Lobberich (Duitsland) en de Peelstrekels is er een hechte vriendschappelijke band ontstaan. Nadat de Peelstrekels in Duitsland op bezoek waren geweest was het tijd voor Fidele Heide om eens in Deurne te komen kijken. Na een geweldige avond in Deurne zouden beide verenigingen elkaar nog jaren ontmoeten. Wij kunnen met zekerheid vaststellen dat deze vriendschap voor minimaal 9 jaar heeft stand gehouden.

Lobberich is een stadsdeel van de gemeente Nettetal (Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen).
krant 1960
Uit privé collectie Hein Smeets

De Peelstrekels en zustervereniging Fidele Heide uit Lobberich zullen elkaar nog vele keren terug zien tijdens een uitwisseling.

11) VAN VERENIGING NAAR STICHTING

In 1974 worden voorbereidingen getroffen om de vereniging om te vormen tot een stichting.

Het bestuur van de Peelstrekels hielden op 18 augustus 1974 en bestuursvergadering in Zaal van Moorsel om 10:30 voor de middag. Aanwezig waren:W. Geerts voorzitter en penningmeester, G.v.d. Broek Secretaris en Bestuursleden: Th. v. Baars, H. Goossens, P. Keeren, Fr. V.d. Kerkhof, J. Lichteveld en vorst H. Smeets.

Tijdens een emotionele vorige vergadering van 2 Juli 1974 waar eenstemmig de vergadering heeft gekozen voor een nieuwe vorm gaf de voorzitter tekst en uitleg aan de bestuursleden en raadsleden.

 • Een van de redenen was dat in een stichting nooit 1 bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk is voor de financiën.
 • Er kunnen makkelijker commissies en werkgroepen opgestart worden met mensen vanuit de gehele gemeenschap.
 • Het stemrecht van de raad van elf vervalt.

Enkele bestuursleden zochten contact met de Keiebijters uit Helmond of de Peelstrekels een voorbeeld konden krijgen van hun statuten. Eind oktober 1974 kwamen deze statuten binnen en zijn er in concept de eerste statuten opgemaakt door de Peelstrekels.

Er zouden nog vele “Stichting” bestuursvergaderingen volgen voordat Stichting De Peelstrekels op 15 november 1976 een feit is.

a) CONCEPT STATUTEN UIT 1974

12) HET WAPENSCHILD

Cor van den Broek (1930-1983), technisch ambtenaar bij de gemeente Deurne. Hij was een goede muzikant en actief lid van de Koninklijke Harmonie Deurne en De Hosbengels. Cor was een man die op kunstzinnig gebied zeer begaafd was. Naast zijn tekenwerk voor Philips maakte hij tekeningen, logo’s en andere ontwerpen voor Deurnese verenigingen en instellingen. Hij was een tekenaar die heden en verleden op verbazingwekkende manier kon combineren. Vele van de door hem ontworpen logo’s, onder andere die van de KHD en carnavalsvereniging De Peelstrekels, zijn nog steeds in gebruik. 

In de “Stichting” bestuursvergadering van 18 augustus 1974 werd Cor van de Broek verzorgt om een nieuw briefhoofd te ontwerpen. Dit is tevens de start geweest om een logo (wapenschild) te ontwerpen.

Bron: bestuurs-document augustus 1974

Het ontwerp van Cor van den Broek, wordt op 22 oktober 1974 door het stichtingsbestuur i.o. goedgekeurd. De afbeeldingen onderstaand o.a. (wapenschild ingekleurd uit 1974) zaten toegevoegd aan het bestuurs-document.

Wij kunnen met enige zekerheid vaststellen dat dit de originele tekeningen zijn die Cor van den Broek ingeleverd heeft bij het bestuur van de Peelstrekels.

De kleuren van afbeelding (wapenschild ingekleurd uit 1974) komen 1 op 1 overeen met het vaandel (vanaf periode 1975). 

Bron: bestuurs-document oktober 1974

Wij weten ook dat direct na goedkeuring van het vignet (het logo) ook de goedkeuring heeft plaatsgevonden voor het bestellen van nieuw drukwerk (in 4 kleuren). 

De eerste schets op doorzichtig papier uit 1974
wapenschild uitgewerkt op papier uit 1974
wapenschild ingekleurd uit 1974
Huidige logo, restyled

13) DE STEMPEL

In 1975 zijn bestuursleden Fr. vd Kerkhof en G. vd Broek in Eindhoven geweest bij de Firma Allers voor de aanschaf van een metalen ponsstempel. Met deze stempel kunnen de logoplaatjes, die op de medailles zitten geponst worden.

Uiteindelijk is de ponsstempel a 150,00 gulden aangeschaft, het zou pas veel later zijn dat de stempels gebruikt gaan worden op medailles van de Peelstrekels. De pons stempel ligt opgeslagen bij de fabriek waar deze stempels  gemaakt worden.

Stempels van de Peelstrekels

14) VLAGGEN EN VAANDELS

eerste vaandel

Dit vaandel komt uit de periode 1959-1975 en is gemaakt door Cor Brüggenwirth zoon van Jan Brüggenwirth de eerste prins van de Peelstrekels in 1959. Het vaandel is gebruikt tot 1997 / 1998. In het midden van het vaandel is een lege plek waar de naam van de prins op geplakt kon worden.

vaandel vanaf periode 1975

Dit vaandel komt uit de periode vanaf 1975. Dit is het eerste vaandel waar het logo van de Peelstrekels op staat. Het vaandel met fluwelen lapjesstof  op een doek gemaakt en aan de onderzijde voorzien van een groen flosjes lint. (Alleen is men het hangende masker vergeten onder de kattenstaart)

huidige vaandel

Dit vaandel is gemaakt door Nelly van Nuenen en geschonken aan de Peelstrekels door de prinsengarde tijdens het 44 jarig bestaan in 2002. Het logo van de Peelstrekels is volledige geborduurd in het vaandel en Nelly is hier ongeveer een jaar mee bezig geweest.

Peelstrekel vlag

De vlag van de Peelstrekels, deze was voor lange tijd verkrijgbaar totdat de voorraad op was.

15) CARNAVAL VIEREN DOE JE SAMEN!

Op 27 mei 1975 vond een Stichting bestuursvergadering plaats in Hotel “Het Station” te Deurne om 20.30 waarbij carnavalsverenigingen de Heikneuters, de Pottenbakkers en de Dorstvlegels waren uitgenodigd. Vicevoorzitter Harrie Goossens opent de vergadering en is verheugd over de grote opkomst en legt de bedoeling van de vergadering als volgt uit:

Door carnavalsvereniging “De Pottenbakkers” is voor carnaval 1975 het verzoek gedaan om de problematiek en de samenwerking voor nu en in de toekomst te bespreken en verder uit te bouwen”. 

“Dit zou een historische bijeenkomst worden want tot op de dag van vandaag gelden deze afspraken van samenwerking” 

alle parochiële carnavalsverenigingen die later aansluiten, zijn meegegaan in deze afspraken. 

Namens de carnavalsverenigingen de Heikneuters, de Pottenbakkers, de Dorstvlegels en de Peelstrekels waren aanwezig:

 • De Heer Mattheij
 • De Heer Kusters
 • De Heer Smets
 • De Heer Verburgt
 • De Heer v.d. Kruis
 • De Heer Smits
 • De Heer van Kessel
 • De Heer van Otterdijk
 • Zijne doorluchtige Hoogheid De Prins
 • De Heer Reyten
 • De Heer Joppe
 • De Heer Aldenzee
 • De Heer Vissers
 • De Heer van Doorne
 • De Heer Goossens
 • De Heer vd Broek
 • De Heer vd Kerkhof
 • De Heer van Baars
 1. De carnavalsverenigingen proberen zoveel mogelijk de balavonden (Prinsenavonden) te verspreiden. Dit blijkt een onmogelijke zaak te zijn maar de Heikneuters pleiten ervoor om het minimaal te proberen.
 2. Door de voorzitter wordt het voorstel geopperd om te komen tot het gezamenlijk afhalen van de sleutel van het gemeentehuis met dien verstande dat het afhalen van de sleutel parochieel gewoon z’n doorgang blijft vinden. Gesproken werd vanuit diverse straten het marktplein te betreden met de nodige muziek, hieraan voldoende publiciteit te geven. Daarna zullen de prinsen met hun vorsten het gemeentehuis betreden en zal de sleutel door de burgemeester worden aangereikt aan de prinsen wat moet geschieden op bordes van het Gemeentehuis zodat aanwezige carnavalsvrienden dit grootse gebeuren kunnen meemaken.
 3. Tijdens de optocht van Deurne bij het invoeren van een waardering betreffende de waarde en carnavaleske opbouw uit te drukken in een 1e, 2e en 3e prijs, zijnde respectievelijk f 200,– f150,– en f100,– gulden, wat zal worden beoordeelt door de optochtjury die jaarlijks wordt samengesteld door een groep mensen van buiten de stichting. Overeengekomen is de waardering in de vorm van prijzen zoals boven omschreven, doorgang te laten vinden en een bedrag groot f 100,– te schenken aan elke carnavalsvereniging voor het strooien van snoepgoed. Bovenstaande geldt alleen voor de prinsenwagens van de “Pottenbakkers”, de “Heikneuters”  en de “Dorstvlegels”. Komen in de toekomst nog meerdere parochiële verenigingen tot stand zullen deze ook vallen onder deze regels. Alle overige prinsenwagens zoals (den deel, de soos etc.) vallen onder de normale regels van de optocht. Door de “Pottenbakkers” wordt voorgesteld om de optocht te vervroegen en wel naar 14:00 uur.
 4. Even wordt naar voren gebracht om te komen tot een gezamenlijke uitgave van de Carnavalskrant om zodoende de drukkosten te bezuinigen en het herhaaldelijk overlappen bij winkeliers etc. te voorkomen. 

Leuk weetje: Krant oplages van destijds:

 • De Pottenbakkers 1100 stuks
 • De Heikneuters 900 stuks
 • De Dorstvlegels 365 stuks
 • De Peelstrekels 3000 stuks

( Alle besturen hebben intern overleg gehad en ingestemd met deze afspraken. De vergoedingen voor het gooien van snoepgoed in Deurne zijn allang vervallen en het prijzengeld van de optocht is door de jaren heen flink verhoogd. De “Dorstvlegels” hebben gehoor gegeven aan de oproep om gezamenlijk een carnavalskrant uit te brengen, en hebben met aparte pagina’s voor een bepaalde periode in de Peelstrekelkrant gestaan. Uiteindelijk heeft elke carnavalsvereniging zijn eigen krant of boekwerk en zijn de oplages veel groter geworden. )

16) SLEUTEL AFHALEN

Sleutel afhalen 1960
Sleutel afhalen 1960
Sleutel afhalen 1960
duizenden toeschouwers

Sinds 1960 halen de Peelstrekels de sleutel op bij de Burgemeester van de Gemeente Deurne.

Tegenwoordig komen op zaterdagmiddag alle carnavalsverenigingen naar de markt in Deurne om de sleutel af te halen bij de Burgemeester van de Gemeente Deurne. Voor alle parochiële carnavalsverenigingen heeft de burgemeester een sleutel en zodra de Burgemeester de sleutel heeft overgedragen heerst de prins tijdens carnaval over de parochie (ontstaan in 1960). Voor deze activiteit worden het prinsenpaar en de vorst welkom geheten in het gemeentehuis waarna een heel gemeentelijk protocol volgt.

In 1960 droeg loco Burgemeester Swinkels vergezeld van beide wethouders Joosten en Jacobs zijn gezag over aan Prins Hein I. 

De burgemeester toonde zich verheugd en verklaarde gerust te zijn over het feit dat prins Hein de Urste enkele dagen de zorg van het bestuur over ging nemen.

Ik wil gaarne enkele dagen terugtreden en zien was zijne hoogheid er van terecht zal brengen”, aldus de heer Swinkels.

17) SLEUTEL TERUGBRENGEN

Zodra de carnaval is afgelopen moet de sleutel van de parochie ook weer terug gebracht worden naar de Burgemeester. Dit is op zaterdag na de carnaval. De Burgemeester geeft een toespraak hoe het verloop van de carnavals is geweest en na gezellig samen zijn worden de vaandels van alle carnavalsverenigingen opgehesen geeft de prins de sleutel terug aan de Burgemeester.

De Prins krijgt van de Burgemeester een leuk aandenken.

Sinds 1960 brengen de Peelstrekels de sleutel terug naar de Burgemeester. De Prins draagt dan het gezag van het gemeentebestuur weer over aan de Burgemeester.

18) DE BEL VAN HARRIE GOOSSENS

gegoten bij Eijsbouts in Asten
Foto: Deurne Wiki

Deze bel hing in Hotel Goossens en was geschonken aan Harrie Goossens die vanaf de oprichting nauw betrokken was bij de Peelstrekels. Voor zijn verdiensten als bestuurslid (1958-1975) kreeg hij deze bel aangeboden die gegoten is in Asten bij Eijsbouts.

Het contact vanuit het bestuur richting Eijsbouts in Asten verliep via Carel Ververs (1922-2012) chirurg in de Deurnese ziekenhuizen. Carel was fervent carnavalsvierder en heeft voor een periode ook in het bestuur gezeten van de Peelstrekels.

De bel van Harrie Goossens

19) 'N ECHTE PEELSTREKEL

In de verschillende carnavalsperiodes zijn er diverse smaken uitgebracht van D’n Echte Peelstrekel. Een Peelstrekel poppetje om te dragen tijdens carnaval.

Sommige Peelstrekels hebben dit poppetje in oranje uitvoering, anderen weer in een blauwe uitvoering maar er is ook een uitvoering in zwart/zilver.

20) PEELSTREKELTJE

Peelstrekeltje volgens oud receptuur

Het Peelstrekeltje is een kruidenbitter gemaakt volgens oud receptuur. Het alcohol percentage is 30% en drinkt heerlijk weg. Bij elk feest hoort natuurlijk een Peelstrekeltje.

Het Peelstrekeltje is verkrijgbaar bij het Wijnhuis  aan de Molenlaan 1 te Deurne.

 • Peelstrekeltje kruikje – 3,99 euro
 • Peelstrekeltje kruikje 0.7 L – 11,99 euro
 • Peelstrekeltje glazenfles 1 L – 13,99 euro

21) DE MAP VAN COR VAN DEN BROEK

In het archief van de Peelstrekels hebben wij een map van Cor van den Broek uit de periode 1967/1968, geschonken aan de Peelstrekels door Cees van den Broek. In deze map zitten gedetailleerde tekeningen van carnavalswagens die hij tekenende voor de Meulenpeep (de Molenstraat). Wanneer je dit boek doorbladert maak je mee hoe ongekend creatief Cor van den Broek was.

22) CARNAVALSATTRIBUTEN

Voor speciale activiteiten of thema’s hebben de Peelstrekels carnavalsattributen laten maken. Ook enthousiaste carnavalsvierders hebben uit eigen initiatief carnavalsattributen laten maken vaak in kleine oplage verkrijgbaar en zeer gewild onder de carnavalsvierders. 

23) STREKEL OF STREKELINNEKE

Deze Peelstrekel attributen zijn wat van jongere leeftijd. Net voor de corona periode zijn door Juwelier Martijn van Hoof de zilveren Strekel en Strekelinneke ontworpen. In beperkte oplage en zolang de voorraad strekt zijn deze verkrijgbaar voor 20,00 euro bij Juwelier van Hoof.

Foto: Juwelier van Hoof

Bron: de algemene informatie komt van Deurne Wiki, alle Peelstrekels gerelateerde informatie komt uit bestuurs-documenten, naslagwerk, kranten en krantenknipsels van Harrie Goossens en Hein Smeets. Al het foto materiaal waar geen bronvermelding bijstaat zijn in eigendom van C.S. de Peelstrekels commissie historie en archief.

Commissie Historie & Archief: Ivan van Oosterhout, Petro Leijsten, Hein Albers en met veel hulp van Peelstrekel vrienden.

Fotomateriaal van de Peelstrekels mag gebruikt worden door derde met bronvermelding: Peelstrekels Deurne